ליווי-רוחני

death literature ספרים וסרטים על זיקנה ומוות

2020ליווי-רוחניspiritual careמוותdeathספרותliterature

לקרוא טקסטים, לצפות בסרטים - טוב להגות במוות, לראות איך עוד...

ספרים וסרטים על זיקנה ומוות

fear of death article פחד מוות, חיים אחרים

2020ליווי-רוחניspiritual careמוותdeathעיתונאותjournalismפרסומיםpublications

לפני שנה בכנס בפראג, התנסיתי ב"חוויית כמעט מוות", בטכנולוגיות של Fear of Death - an article i wrote for AlterLife magazine, about research and practice עוד... more...

פחד מוות, חיים אחרים

wonder of trees על העצים ועל הנפלאות

2020ליווי-רוחניspiritual care

מהעצים אני למדתי ולומדת כל כך הרבה. הם משמשים אותי עוד...

על העצים ועל הנפלאות

die art אמנות מוות

2019אמנותartליווי-רוחניspiritual careמוותdeath

בליווי הרוחני, אחד מכלי הביטוי, במוות כמו בחיים, הינו האמנות. עוד...

אמנות מוות

virtual windows חלונות וירטואלים

2019VRvrליווי-רוחניspiritual care

בקומה 8, בחדר המתנדבים הקטן, שם התחלתי בליווי הרוחני, תוך עוד...

חלונות וירטואלים

talking to kids about death לדבר עם ילדים על המוות

2018ליווי-רוחניspiritual careלילדיםfor childrenמוותdeath

"פחד המוות יורד בדרך כלל למחתרת מגיל שש בערך עד עוד...

לדבר עם ילדים על המוות

spiritual care for the related הקרובים המלווים

2018ליווי-רוחניspiritual care

בני המשפחה משמשים ברוב המקרים כמטפלים העיקריים של החולה, נמצאים עוד...

הקרובים המלווים

change to spiritual care מטכנולוגיה לרוח, מהצלחה לחמלה

2017ליווי-רוחניspiritual careשינויchange

"רוחניות" היא שם כולל לגישות המתייחסות לממד הנפשי והפנימי של עוד...

מטכנולוגיה לרוח, מהצלחה לחמלה
×