ליווי-רוחני talking to kids about death

talking to kids about death לדבר עם ילדים על המוות

2020ליווי-רוחניspiritual careלילדיםfor childrenמוותdeath

"פחד המוות יורד בדרך כלל למחתרת מגיל שש בערך עד עוד...

לדבר עם ילדים על המוות

fear of death article פחד מוות, חיים אחרים

2020ליווי-רוחניspiritual careמוותdeathעיתונאותjournalismפרסומיםpublications

Fear of Death - an article i wrote for AlterLife magazine, about research and practice עוד...

פחד מוות, חיים אחרים

wonder of trees על העצים ועל הנפלאות

2020ליווי-רוחניspiritual care

מהעצים אני למדתי ולומדת כל כך הרבה. הם משמשים אותי עוד...

על העצים ועל הנפלאות

die art אמנות מוות

2019אמנותartליווי-רוחניspiritual careמוותdeath

בליווי הרוחני, אחד מכלי הביטוי, במוות כמו בחיים, הינו האמנות. עוד...

אמנות מוות

virtual windows חלונות וירטואלים

2019VRvrליווי-רוחניspiritual careמוותdeath

בקומה 8, בחדר המתנדבים הקטן, שם התחלתי בליווי הרוחני, תוך עוד...

חלונות וירטואלים

choice to dignity חופש הבחירה

2019ליווי-רוחניspiritual careמוותdeath

מהי צוואה בחיים? איפה חותמים על טופס הוראות מקדימות של עוד...

spiritual care for the related הקרובים המלווים

2018ליווי-רוחניspiritual care

בני המשפחה משמשים ברוב המקרים כמטפלים העיקריים של החולה, נמצאים עוד...

הקרובים המלווים

change to spiritual care מטכנולוגיה לרוח, מהצלחה לחמלה

2017ליווי-רוחניspiritual careשינויchange

"רוחניות" היא שם כולל לגישות המתייחסות לממד הנפשי והפנימי של עוד...

מטכנולוגיה לרוח, מהצלחה לחמלה

ברוכים הבאים לאתר החדש שלי. אפשר לנווט בענן התגיות או בטיימליין, אפשר באמצעות המורים והשותפים שלי ואפשר לעבור ישר למה שאני עושה עכשיו בneora.care

so and so

×