מחשבים ומשחקים, עיתון “חדשות” articles on gaming hadashot magazine

1993משחקיותgamingעיתונאותjournalismפרסומיםpublications
writing in Hadashot newspaper, about technology and gaming. it was all so new back then, and i indeed had the passion to write about it.

מיד כשיצא הספר “רומן דיגיטלי” פנו אלי מכל העיתונים, כמעט מכולם, לכתוב על נושאי תרבות הרשת. לא היה אז כמעט מי שחיבר בין טכנולוגיה וכתיבה. שמחתי להזדמנות, היתה בי תשוקה גדולה לספר על כך.

×