Neora ShemShaul

יצירות

יצירות

ספרים
רומן דיגיטלי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1993
הקתדרלה והבזאר חופש המידע, התעוררות 2004
סיפורים
עגלה דפי עשב, הוצאת חרגול, 2003
מוגלגים לא אוהבים קסמים, 2008
שירים
שפתM - גג חוב' 10, אגוד הסופרים בישראל
/ לינג מקריאה בארוע המשוררים 'חגיגג' את שירי שפתM
קלסיטף תקליט קלאסי עם קטעי קישור בחרוזים
יש לי אח קטן מילים והאזנה (אריק איינשטיין שר)
מיצגים
מדיאה-אקס_ תיאטרון אינטראקטיבי בתלת-ממד
/ פסטיבל עכו 2003, פסטיבל שילר מנהיים 2003
משטוקהאוזן למסיבות טראנס - על רשת ומוסיקה אלקטרונית
/ כנס מנהלי אורט, 1999
מיצבים
קלישר - אמנות מחשב - תערוכה, 1994
שפת M, חגיגג, ערב שירה צעירה, 2005
שנקר - מציאות מדומה בשני קירות, 2004
פרויקטים
רצפת המסחר בבורסה האמריקאית, 1998
עיוני - טלפורט לשכם, 1996
ביבי צ'ט - רובוט טקסטואלי, 1996
y2hack - כנס האקרים I ו-II בישראל, 2000, 2004
neo@neora.com