סוטרת הלב heart sutra

2020

fk ufl

עבריתTab2Tab3

Tab content1

(סוטרת לב החכמה השלמה)

הבּוֹדְהִיסַטְווָה אַוַולוֹקִיטֶשְווַרַה שקועה בתרגול שלמות החוכמה מבחינה בברור בטבע הריק של חמשת המצרפים ובכך מתעלה על כל דוקהה.

שאריפוטרה! צורה אינה שונה משׁוּנְיַאטָה, שׁוּנְיַאטָה אינה שונה מצורה;
צורה אינה נבדלת משׁוּנְיַאטָה, שׁוּנְיַאטָה אינה נבדלת מצורה;
הדבר נכון גם לרגשות, תפיסות, דחפים והכרה;
שאריפוטרה! כל התופעות ריקות בטבען;
הן אינן נוצרות ואינן נהרסות;
הן אינן טמאות ואינן טהורות;
לא ניתן להוסיף להן ולא ניתן להחסיר מהן;
על כן בשׁוּנְיַאטָה אין צורה, תחושה, תפיסה, דפוסים והכרה;
אין עין, אוזן, אף, לשון, גוף ותודעה;
אין צבע, קול, ריח, טעם, מגע ואובייקטים מנטליים;
אין ראייה וכן הלאה, עד אין מחשבה;
אין בּוּרוּת ואין הכחדת הבּוּרוּת וכיוצא באלה
עד אין זקנה ומוות וגם אין הפסקת הזקנה והמוות.
אין דוקהה, מקור הדוקהה, הכחדה [של הדוקהה], דרך;
אין חוכמה, אין הישג, שכן אין מה להשיג;
הבּוֹדְהִיסַטְווָה מתקיים על שלמות החוכמה,
כך אין מכשולים בתודעתו; ללא מכשולים אין פחד;
משוחרר ממחשבות שווא וטעויות שוכן בנירוונה.
כל הבודהות של שלושת הזמנים [עבר, הווה ועתיד] מתקיימים על שלמות החוכמה
וכך משיגים התעוררות מושלמת מעל לכל אומדן [אַנוּטַרַא סַמְיַק סַמבּוֹדְהִי].
על כן דע את שלמות החוכמה
כמנטרה הנשגבת, המנטרה הזוהרת
המנטרה שאין שנייה לה, המנטרה הנעלה
שמעלימה כל דוקהה
זוהי ללא כל ספק האמת.
על כן הכרז על שלמות החוכמה,
הכרז על המנטרה הזו:
הלך, הלך, הלך מעבר, הלך לגמרי מעבר, הללו ההתעוררות!
[GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI SVAHA]

סוטרת הלב was last modified: אפריל 17th, 2020 by דוקאי (סבסטיאן)

נולדתי בשנת 1976. אני נשוי ואב לשתי ילדות, שלושה כלבים וחתולה.

Tab content2

Heart Sutra 11:45

Sūtra of the Great Illumination Mantra of Mahā-Prajñā-Pāramitā

Translated from Sanskrit into Chinese in the Later Qin Dynasty
by
The Tripiṭaka Master Kumārajīva from Kucha

As Avalokiteśvara Bodhisattva went deep into prajñā-pāramitā, he saw in his illumination the emptiness of the five aggregates, [the realization of] which delivers one from all suffering and tribulations.
“Śāriputra, because form is empty, it does not have the appearance of decay. Because sensory reception is empty, it does not have the appearance of sensory experience. Because perception is empty, it does not have the appearance of cognition. Because mental processing is empty, it does not have the appearance of formation. Because consciousness is empty, it does not have the appearance of awareness.
“Why? Because, Śāriputra, form is no different from emptiness; emptiness is no different from form. In effect, form is emptiness and emptiness is form. The same is true for sensory reception, perception, mental processing, and consciousness. Śāriputra, dharmas, with empty appearances, have neither birth nor death, neither impurity nor purity, neither increase nor decrease. Emptiness, the true reality, is not of the past, present, or future.
“Therefore, in emptiness there is no form, nor sensory reception, perception, mental processing, or consciousness; no eye, ear, nose, tongue, body, or mental faculty, nor sights, sounds, scents, flavors, tactile sensations, or mental objects; no spheres, from eye sphere to mental consciousness sphere. There is neither ignorance nor ending of ignorance, neither old age and death nor ending of old age and death. There is no suffering, accumulation [of afflictions], cessation [of suffering], or the path. There is neither wisdom-knowledge nor attainment because there is nothing to attain.
“Bodhisattvas, because they rely on prajñā-pāramitā, have no hindrances in their minds. Without hindrance, they have no fear. Staying far from inverted dreaming and thinking, they will ultimately attain nirvāṇa. Buddhas of the past, present, and future, because they rely on prajñā-pāramitā, all attain anuttara-samyak-saṁbodhi.
“Hence, we know that the Prajñā-Pāramitā [Mantra] is the great illumination mantra, the unsurpassed illumination mantra, the unequaled illumination mantra, which can remove all suffering. It is true, not false. Hence the Prajñā-Pāramitā Mantra is pronounced. Then the mantra goes:

gate gate pāragate pāra-saṁgate bodhi svāhā ||”

×