הוראה באונ’ תל-אביב

1999הוראהteachingתרבות-רשתcyberculture

קורסים באוניברסיטת תל-אביב 1999-2003

באותן השנים לימדתי בכמה פקולטות, בין גילמן למקסיקו, קורסים וסמינרים ראשוניים ומקוריים, על פי היכרותי עם הרשת ועם המחקר הראשוני המתהווה בה ועליה. כולם נוהלו במערכת WIKI ובהשתתפות הסטודנטים. הנה הסילבוסים והתכנים המלאים של כל הרצאה.

×