מדור “סייבר” ב”העיר”

1994VRvrעיתונאותjournalismפרסומיםpublications

על מציאות מדומה בתחילת דרכה, על אהבות דיגיטליות. וכל מה ששתה קהל הקוראים בצמא, מדובר על לפני חוק בזק, כלומר שאי אפשר היה אז עדיין להתחבר חאינטרנט במנוי אצל ספק אינטרנט.

×