אתרים טקסטואלים, רב-לשוניים ואחרים

יוני 2015 | אתר 'מחשבות' שבניתי עלה לאויר. אימפקט אדיר. דיגיטציה של כל עבודותיו של צבי ינאי, 5 ספרים, עשרות גיליונות, מאות מאמרים, אלפי 'מחשבות', כמו גם קטעי שמע ווידאו, חומרים ביוגראפיים רבים.| האתר נבנה כחלק מפרויקט textuali.com – טקסטים של אנשים גדולים – פרויקט העוסק בדיגיטציה, פענוח, תיוג טקסטים מדפוס – והנגשתם במנגנונים חדישים לדפדוף, ניווט וחיפוש ברשת. כל זאת, בשימוש ובכתיבה של קוד פתוח ושימור הטקסט המקורי בפורמטים פתוחים, זמינים לכל ומוגנים ברשיונות של Creative Commons.
רומן דיגיטלי זומביט גיליון 1 זומביט גיליון 3 זומביט גיליון 7 זומביט גיליון 9 זומביט גיליון 11 זומביט גיליון 12 זומביט גיליון 15 זומביט גיליון 17 זומביט גיליון 23 זומביט גיליון 26 זומביט גיליון 27