2015 | השתתפתי בהקאתון מקסים במגרת פסטיבל פרינט-סקרין. והתוצאה - עבודה אינטראקטיבית שזכתה לסקרנות ומוצגת בחורף 2016 במוזיאון הרצליה. העבודה עוסקת בחויה של הבדידות והאשליה בעולם הדיגיטלי בכלל והרשתות החברתיות בפרט
2003 | _מדיאה-אקס עיבוד סייברי לקלאסיקה מדיאה של אוריפידס, הופק בפסטיבל עכו, מציאות מדומה ואינטראקטיביות בזמן אמיתי
2015 | השתתפתי בהקאתון מקסים במגרת פסטיבל פרינט-סקרין. והתוצאה - עבודה אינטראקטיבית שזכתה לסקרנות ומוצגת בחורף 2016 במוזיאון הרצליה. העבודה עוסקת בחויה של הבדידות והאשליה בעולם הדיגיטלי בכלל והרשתות החברתיות בפרט
2015 | השתתפתי בהקאתון מקסים במגרת פסטיבל פרינט-סקרין. והתוצאה - עבודה אינטראקטיבית שזכתה לסקרנות ומוצגת בחורף 2016 במוזיאון הרצליה. העבודה עוסקת בחויה של הבדידות והאשליה בעולם הדיגיטלי בכלל והרשתות החברתיות בפרט
2015 | השתתפתי בהקאתון מקסים במגרת פסטיבל פרינט-סקרין. והתוצאה - עבודה אינטראקטיבית שזכתה לסקרנות ומוצגת בחורף 2016 במוזיאון הרצליה. העבודה עוסקת בחויה של הבדידות והאשליה בעולם הדיגיטלי בכלל והרשתות החברתיות בפרט
2015 | השתתפתי בהקאתון מקסים במגרת פסטיבל פרינט-סקרין. והתוצאה - עבודה אינטראקטיבית שזכתה לסקרנות ומוצגת בחורף 2016 במוזיאון הרצליה. העבודה עוסקת בחויה של הבדידות והאשליה בעולם הדיגיטלי בכלל והרשתות החברתיות בפרט
רומן דיגיטלי זומביט גיליון 1 זומביט גיליון 3 זומביט גיליון 7 זומביט גיליון 9 זומביט גיליון 11 זומביט גיליון 12 זומביט גיליון 15 זומביט גיליון 17 זומביט גיליון 23 זומביט גיליון 26 זומביט גיליון 27