כתב עת

זומביט גיליון 1

1994| 68 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 3

1994| 68 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 7

1995| 60 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 9

1995| 68 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 11

1995| 60 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 12

1995| 60 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 15

1996| 60 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 17

1996| 60 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 23

1996| 52 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 26

1996| 52 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית

זומביט גיליון 27

1997| 52 עמ'
כולנו עתונות ותקשורת
שפה: עברית
רומן דיגיטלי זומביט גיליון 1 זומביט גיליון 3 זומביט גיליון 7 זומביט גיליון 9 זומביט גיליון 11 זומביט גיליון 12 זומביט גיליון 15 זומביט גיליון 17 זומביט גיליון 23 זומביט גיליון 26 זומביט גיליון 27